Parki Narodowe
Parki Narodowe...

Parki narodowe powstały z myślą o ochronie najbardziej cennych przyrodniczo terenów i zasobów. Ciągle prowadzone badania naukowe mają na celu utrzymywanie środowiska naturalnego oraz odtwarzanie już zniszczonych obszarów.

Tworzenie parków narodowych to najlepszy sposób uchronienia przyrody przed wyniszczającym działaniem cywilizacji. Ochrona dotyczy wszystkiego, co zostało objęte granicą parku - roślin, zwieząt, wód, gleb, walorów kulturowych i wartości historycznych.

Teren parku narodowego musi posiadać min. 10 km2 powierzchni i jest izolowany tzw. otuliną - strefą ochronną wokół granic parku, gdzie zakazana jest jakakolwiek działalność człowieka, będąca uciążliwą dla środowiska. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa naturalnych zasobów stosuje się dwa rodzaje ochrony przyrody - bierną oraz czynną. Ta pierwsza ogranicza działalność człowieka jedynie do badań naukowych, a przyroda rządzi się swoimi prawami. Ochrona czynna polega na przywracaniu miejscom zmienionym przez człowieka pierwotnych walorów.

...Dolnego Śląska
Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy ma za zadanie ochronę Karkonoszy - najwyższego sudeckiego pasma. Ciągnie się od Przełęczy Szklarskiej na zachodzie do Przełęczy Okraj na wschodzie chroniąc cały ten obszar oraz dwie enklawy : Wodospad Kamieńczyka oraz górę Chojnik. Najcenniejszymi pod względem przyrodniczym są obszary parku znane jako kotły polodowcowe. Zobacz więcej...

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych chroni jedyne i niespotykane w Polsce góry - płytowe -uformowane przez erozję i tworzące niepowtarzalny krajobraz. Został utworzony w 1993 r. na części Sudetów Środkowych, przy granicy polsko - czeskiej. Nazwa Góry Stołowe w zasadzie odzwierciedla rzeczywistość - kształt gór przypomina stół, zwłaszcza Szczeliniec Wielki... Zobacz więcej...

Projekt i wykonanie : Serwis Turystyczny Dolnego Śląska, wszelkie prawa zastrzeżone, info : info@dolnyslask.org