Parki Krajobrazowe
Rudawski Park Krajobrazowy
Powierzchnia parku w ha : 15 705
Powierzchnia otuliny w ha : 6 600

Rudawski Park Krajobrazowy swoim zasięgiem obejmuje Rudawy Janowickie, Góry Ołowiane oraz Góry Sokole. Najwyższym szczytem na terenie parku jest Skalnik (945 m n.p.m.). Drzewostan parku budują świerki (ponad 80%), brzozy, modrzewie, buki, jawory, sosny i jesiony. Aby zachować zasoby genowe ginących gatunków roślin utworzono Leśny Bank Genów w Kostrzycy - unikalną jednostkę organizacyjną w skali światowej.

Spośród fauny najliczniejszą grupę stanowią ptaki, których jest tutaj ponad 120 gatunków oraz ssaki (43 gatunki), ryby i płazy. Spotkać możemy bociana czarnego, popielicę i gronostaja.

Ruiny pałacu w Wojanowie

  Szlaki turystyczne - piesze
 • Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza (kolor czerwony)
 • Szlak Międzynarodowy E3 (kolor niebieski)
 • Szlak Zamków Piastowskich (kolor zielony)
  Szlaki turystyczne - rowerowe
 • Euroregionalny Turystyczny Szlak Rowerowy "Dolina Bobru" (oznaczenie ER-6)
 • Euroregionalny Szlak Rowerowy "Liczyrzepa - Rübezahl - Krakonoš" (oznaczenie ER-2)
 • Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry (kolor zielony)
  Tarasy widokowe
 • Skalnik (945 m n.p.m.)
 • ruiny zamku Bolczów (561 m n.p.m.)
 • Krzyżna Góra (654 m n.p.m.)
 • Wielka Kopa (871 m n.p.m.)
 • Rudnik (853 m n.p.m.)
 • Głaziska Janowickie
  Imprezy
 • Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Bobrze im. Andrzeja Strycharczyka (maj),
 • Dni Kowar (lipiec),

Zobacz także
Kowary Karkonoski Park Narodowy Pałac w Wojanowie Pałac w Bobrowie
Kowary
Karkonoski Park
Narodowy
Pałac w Wojanowie Pałac w Bobrowie
Projekt i wykonanie : Serwis Turystyczny Dolnego Śląska, wszelkie prawa zastrzeżone, info : info@dolnyslask.org