Parki Krajobrazowe
Przemkowski Park Krajobrazowy
Powierzchnia parku w ha : 22 338
Powierzchnia otuliny w ha : 15 467

Przemkowski Park Krajobrazowy utworzony w 1997 r. ma za zadanie chronić najcenniejsze części mezoregionów : Równina Szprotawska, Wysoczyzna Lubińska i Bory Dolnośląskie. Znajdują się tu drugie co do wielkości stawy rybne w Polsce.

Bory dolnośląskie w większości złożone są z lasów sosnowych i stanowią największy kompleks leśny w zachodniej Polsce. W parku występuje bogata i cenna flora m.in. rosziczka, nawodnik trójpręcikowy, widłak cyprysowy, goździk pyszny. Wiele niezagospodarowanych przez człowieka terenów jest idealną ostoją dla bociana czarnego, bielika, włochatki, jelenia europejskiego, sarny czy kuny leśnej.


  Rezerwaty
 • "Stawy Przemkowskie" - 1046,25 ha, rezerwat ornitologiczny
 • ocrhona stawów i bagien będących ostoją dla ptaków
 • "Torfowisko Borówki" - 37,42 ha, rezerwat florystyczno - torfowiskowy
 • "Buczyna Piotrowicka" - 171,27 ha, rezerwat florystyczny
 • ochrona lasów grądowych, łęgowych i olsów z bogatą i unikalną florą
 • "Łęgi Źródliskowe" - 40,22 ha, rezerwat florystyczny
 • ochrona lasów łęgowych oraz grądów i olsów z gęstą siecią strumieni
  Ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze
 • Stawy Przemkowskie - Przemków | długość : 16 km
 • tematyka : ekosystemy wodno - błotne
 • Lasy Okolic Przemkowa - Przemków | długość : 20 km
 • tematyka : ekosystemy lasów liściastych i borów
 • Ruchome Wydmy Śródlądowe - Przemków - Wilkocin | długość : 6 km
 • tematyka : ekosystemy borów i zimowisko nietoperzy
  Szlaki turystyczne - piesze
 • Szlak Zabytków (kolor żółty) | długość : 10 km
 • Przemków - Prochowice
 • Szlak Borowika (kolor czerwony) | długość : 75 km
 • Przemków - Piotrowice - Studzianki - Borówki - Gromadka - Wierzbowa - Pasternik - Chocianów - Przemków
  Szlaki turystyczne - rowerowe
 • Szlak Czerwony (kolor czerwony) | długość : 35 km
 • Wierzbowa - Leszno Górne - Biernatów - Piotrowice - Przemków
 • Szlak Niebieski (kolor niebieski) | długość : 75 km
 • Przemków - Piotrowice - Studzianki - Borówki - Gromadka - Wierzbowa - Pasternik - Chocianów - Przemków
 • Szlak Żółty (kolor żółty) | długość : 38 km
 • Przemków - Radwanice - Krępa - Ostaszów - Łężce - Przemków
  Imprezy
 • Dni Przemkowa i ochrony środowiska (czerwiec)
 • Święto Miodu i Wina (wrzesień)
 • Święto Wesołego Karpia (październik)
 • Święto Pieczonego Barana (październik)

Projekt i wykonanie : Serwis Turystyczny Dolnego Śląska, wszelkie prawa zastrzeżone, info : info@dolnyslask.org