Parki Krajobrazowe
Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy
Powierzchnia parku w ha : 7 953
Powierzchnia otuliny w ha : brak otuliny

Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy powstał w 1994 r. i leży na części Wału Trzebnickiego oraz części Niziny Śląskiej. W parku wystepuje bogata flora - ponad 79 różnorodnych zespołów roślinnych m.in. roślinność wodną, szuwarową, torfowiska, zarośla.

Fauna jest bogata w ptactwo lęgowe, ponad 45 gatunków ptactwa chronionego tj. bocian czarny, kania rdzawa, orzeł bielik, kropiatka, nurogęś, dudek, żuraw, jastrząb, gęś gęgawa i błotniak stawowy. Spotkać możemy również ssaki - jeża, kreta, ryjówkę, zająca szaraka i nornika.


  Rezerwaty
 • "Uroczysko Wrzosy" - 576,03 ha, rezerwat leśno - ornitologiczny
 • ochrona rzadkich gatunków roślin, bogata ornitofauna leśna i wodno - błotna
  Szlaki turystyczne
 • Szlak "Archeologiczny" (kolor niebieski) | długość : 19,2 km
 • Lubiąż - Tarchalice - Orzeszków
 • Szlak Zielony (kolor zielony) | długość : 27 km
 • Wołów - Rudno - Dębno - Domaszków - Lubiąż
 • Szlak Niebieski (kolor niebieski) | długość : 21 km
 • Wołów - Mojęcice - Wołów
 • Szlak Żółty (kolor żółty) | długość : 16,7 km
 • Orzeszków - Moczydlnica Klasztorna - Wrzosy - Wołów

Projekt i wykonanie : Serwis Turystyczny Dolnego Śląska, wszelkie prawa zastrzeżone, info : info@dolnyslask.org