Parki Krajobrazowe
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
Powierzchnia parku w ha : 87 040
Powierzchnia otuliny w ha : brak otuliny

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy leży na terenie dwóch województw - dolnośląskiego (80%) i wielkopolskiego (20%). Jest bardzo bogaty pod względem przyrodniczym. Swoją ostoję ma tu wiele gatunków ptaków, których jest aż 277 gatunków. Większość z nich żyje na terenie rezerwatu "Stawy Milickie". Spotkać możemy gęgawę, błotniaka stawowego, brzęczkę, żurawia, orła bielika, bociana czarnego, rybitwę i wąsatkę.


  Rezerwaty
 • "Stawy Milickie" - 5 324 ha, rezerwat ornitologiczny
 • ochrona cennych i rzadkich gatunków ptaków
 • "Olszyny Niezgodzkie" - 74 ha, rezerwat leśny
 • zachowanie naturalnego obszaru bagiennego olszyn
 • "Wzgórze Joanny" - 24,23 ha, rezerwat leśno - krajobrazowy
 • zachowanie wyspowego stanowiska buka przy wschodniej granicy jego zasięgu
 • "Radziądz" - 8,26 ha, rezerwat leśny
 • zachowanie fragmentu lasu dębowego o cechach zespołu naturalnego
  Ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze
 • Sławoszowice - Ruda Milicka - Nowy Zamek - Godnowa | długość : 8,5 km
 • tematyka : ekosystemy leśne oraz ekosystemy stawów rybnych
 • Ruda Sułowska - stawy Trześniówka | długość : 5 km
 • tematyka : ekosystemy stawów rybnych i środowisk wodno - błotnych
 • Ruda Żmigrodzka - rezerwat "Olszyny Niezgodzkie" - stawy Jelenie | długość : 8 km
 • tematyka : ekosystemy stawów rybnych i leśnych środowisk wodno - błotnych
 • Postolin - rezerwat "Wzgórze Joanny" - Postolin | długość : 8 km
 • tematyka : ekosystemy leśne, gospodarka człowieka w lasach
 • Karłów - Wałkowa - Karłów | długość : 5,5 km
 • tematyka : ekosystemy leśne oraz łąki śródleśne i zbiorowiska okrajkowe
  Szlaki turystyczne
 • Szlak "Archeologiczny" (kolor niebieski) | długość : 100 km
 • Teren gmin Żmigród - Milicz - Krośnice - Twardogóra
 • Szlak "Wierzchowicki" (kolor niebieski) | długość : 7 km
 • Krośnice PKP - Wierzchowice - Grądy pod Wałkową
 • Szlak "Barokowych fundacji Hatzfeldów" (kolor zielony) | długość : 40 km
 • Raki - Żmigród - Korzeńsko - Barkowo - Wierzbina
 • Szlak "Zamkowy" (kolor czerwony)
 • Żmigród - Sułów - Krośnice - kompleksy stawów w Krośnicach - Milicz
 • Szlak "Dookoła Milicza" (kolor żółty) | długość : 16 km
 • Pętla dookoła Milicza
 • Szlak "Wzgórz Cieszkowskich" (kolor czarny) | długość : 8 km
 • Milicz - Cieszków
 • Szlak "Rezerwatów przyrody" (kolor zielony) | długość : 45 km
 • Godnowa - stawy w rezerwacie "Stawy Milickie" - Ruda Milicka - Milicz - rezerwat "Wzgórze Joanny" - dolina Młyńskiej Strugi

Projekt i wykonanie : Serwis Turystyczny Dolnego Śląska, wszelkie prawa zastrzeżone, info : info@dolnyslask.org