Parki Krajobrazowe
Park Krajobrazowy "Chełmy"
Powierzchnia parku w ha : 15 990
Powierzchnia otuliny w ha : 12 470

Park Krajobrazowy "Chełmy" został założony w 1992 r. i swoimi granicami obejmuje część Pogórza Kaczawskiego i Pogórza Wojcieszowskiego. Na terenie parku, w Muchowskim Lesie znajduje się przecięcie współrzędnych geograficznych 51" N i 16" E.

Lasy głównie klonowo - lipowe, jesionowe, bukowe i dębowe. Runo leśne pokrywają w większości paprocie oraz inne rośliny lasów liściastych. Spośród większych zwierząt jakie możemy spotkać w parku wymienić należy sarnę, jelenia, dzika oraz muflona którego populacja liczy kilkaset osobników. Żyją tu również nietoperze, gady, ptaki i ryby.

Las na trasie Bolków - Jawor

  Rezerwaty
 • "Wąwóz Myśliborski" - 9,6 ha, rezerwat florystyczny
 • paproć Języcznik Zwyczajny, grąd, staropaleozoiczne lawy poduszkowe
 • "Wąwóz Lipa" - 101 ha, rezerwat leśno - geologiczny
 • lasy grądowe ze zbiorowiskami roślinności naskalnej, głazy narzutowe
 • "Wąwóz Siedmicki" - 68 ha, rezerwat florystyczno - geologiczny
 • zbiorowiska roślinności łąkowej, lawy poduszkowe
 • "Nad Groblą" - 87,8 ha, rezerwat leśno - krajobrazowy
 • stanowisko jarząbu brekinii, lawy poduszkowe
  Ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze
 • "Wąwóz Myśliborski" - Myślibórz | długość : 4,5 km
 • tematyka : geologia, flora i krajobraz Pogórza
 • "Archeologiczna" | długość : 4 km
 • tematyka : grodziska wczesnośredniowieczne na krawędzi Sudetów
 • "Las Świniec" - Muchów | długość : 4,5 km
 • tematyka : las jego geneza, struktura, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • "W dolinie Błotnicy" - Męcinka - Bogaczów | długość : 6 km
 • tematyka : rekreacja ruchowa w interesującym przyrodniczo terenie
 • "Śladami kopaczy" - Chełmiec - Raczyce | długość : 5 km
 • tematyka : ślady górnictwa polimetalicznego z końca XIX w.
 • "Synklina leszczyny" - Leszczyna | długość : 3,5 km
 • tematyka : ślady górnictwa i hutnictwa z XIX wieku.
 • "Nad groblą" - Grobla | długość : 7,5 km
 • tematyka : stanowisko jarżabu, brekinii, lawy pukliste, wieża Radogost
  Szlaki turystyczne - piesze
 • Szlak Wygasłych Wulkanów (kolor żółty)
 • Legnickie Pole - Jawor - Myślibórz - Pomocne - Ostrzyca - Złotoryja
 • Szlak Brzeżyny (kolor czerwony)
 • Złotoryja - Leszczyna - Chełmiec - Myślibórz - Grobla - Bolków
 • Szlak Kopaczy (kolor niebieski)
 • I) Leszczyna - Sichów - Górzec
 • II) Chełmiec - Jerzyków - Myślinów - Nowa Wieś Wielka - Lipa - Radzimowice - Wojcieszów
 • Szlak Doliną Nysy Małej (kolor zielony)
 • Grobla - Siedmica - Wąwóz Siedmicki - Muchów
  Szlaki turystyczne - rowerowe
 • Dookoła Wąwozu Myśliborskiego | długość : 9 km | trasa rowerów górskich
 • Myślibórz - Myślinów - Jakuszowa - Kobylica - Myślibórz
 • Trasa widokowa | długość : 4 km
 • Stanisławów - Leszczyna

Zobacz także
Jawor Bolków Zamek Bolków
Jawor
(3 km)
Świerzawa
(3 km)
Bolków
(5 km)
Zamek w Bolkowie
(5 km)
Projekt i wykonanie : Serwis Turystyczny Dolnego Śląska, wszelkie prawa zastrzeżone, info : info@dolnyslask.org