Paace i dwory
Pa³ac Biskupice Podgórne
Typ obiektu : pa³ac
Stan zachowania : dobry, w trakcie remontu
Powiat (gmina) : wroc³awski (gm. Kobierzyce)
Dawne nazwy : Bischwitz a. Berge, Linden a. Berge

Przepiêkny pa³ac w Biskupicach po³o¿ony jest nieopodal autostrady A4, przy zje¼dzie na Kostom³oty. Wybudowny na planie kwadratu, z naro¿ną wie¿yczką. Pa³ac jest trójkondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dachem spadowy.

Obecnie pa³ac zosta³ wyremontowany przez prywatnego w³aściciela, prawdopodobnie z przeznaczeniem na hotel. Wcią¿ trwają prace mające na celu przywrócenie mu dawnej świetlności. Za³o¿ono równie¿ niewielki staw.

Zobacz tak¿e
Wroc³aw Pa³ac w Gniechowicach
Wroc³aw
(12 km)
Pa³ac Gniechowice
(8 km)
Projekt i wykonanie : Serwis Turystyczny Dolnego lska, wszelkie prawa zastrzeone, info : info@dolnyslask.org