Paace i dwory
Pałac Białobrzezie
Typ obiektu : pałac
Stan zachowania : ruiny
Powiat (gmina) : strzeliñski (gm. Kondratowice)
Dawne nazwy : Rothschloss
Herb nad portalem wej¶ciowym

We wsi Białobrzezie nieopodal £agiewnik znajduj± siê ruiny starego pałacu. Było to zało¿enie trójkondygnacjowe, zbudowane na planie prostok±ta. Cało¶æ była murowana głównie z cegły. Nad portalem wej¶ciowym zachował siê herb z łaciñskim napisem "VERBVM.DOMINI.MANET.IN.ATERNVM" datowany na rok 1553.

Ruiny stoj± na terenie byłego Zakładu Do¶wiadczalnego Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych w Białobrzeziu.

   
Jak dojechaæ

Białobrzezie znajduje siê przy trasie ze Strzelina do Dzier¿oniowa. Pałac zlokalizowany jest w ¶rodku wsi, a najlepiej dostaæ siê do niego spod sklepiku przy głównej drodze.

Pałace i dwory w okolicy
Oleszna Piotrówek Sieniawka Roztocznik
Oleszna
(7,5 km)
Piotrówek
(10 km)
Sieniawka
(10 km)
Roztocznik
(15 km)
Zobacz tak¿e
Strzelin Sobótka Dzierzoniow łlê¿añski Park Krajobrazowy
Strzelin
(11 km)
Sobótka
( 13 km)
Dzier¿oniów
(22 km)
łlê¿añski Park
Krajobrazowy
(12 km)
Projekt i wykonanie : Serwis Turystyczny Dolnego lska, wszelkie prawa zastrzeone, info : info@dolnyslask.org