Miejscowości
Chojnów
Status : miasto
Powiat (gmina) : legnicki (gm. Chojnów)
Liczba mieszkańców : ok. 14 500
Główna rzeka : Skora

Chojnów położony jest na pograniczu Pogórza Kaczawskiego i Niżu Śląskiego. Po raz pierwszy w dokumentach pojawił się jako osada powstała przed 1288 roku. Pełne prawa miejskie miasto uzyskało w 1333 roku. W tym również okresie nastąpił prężny rozwój. W Chojnowie osiedlali się głównie tkacze, piekarze, szewcy oraz rzeźnicy.

Zwolennicy czeskiego reformatora religijnego Jana Husa nazywani husytami spustoszyli i podpalili miasto, w wyniku czego spłonęło prawie całe centrum oraz Zamek Piastowski. Liczne przywileje i usługi pomogły miastu wrócić do dawnych jego świetności.

Chojnów w późniejszych latach nawiedzany był licznymi pożarami i epidemiami, które doprowadziły do wyludnienia. W XVI i XVIII wieku miasto znane było jako znaczący ośrodek sukiennictwa. W XVIII wieku trafiło pod panowanie pruskie.

Miasto zachowało swój średniowieczny układ urbanistyczny i fragmenty murów obronnych z XIV - XV. We wschodniej części rynku znajduje się późnogotycki kościół św. Piotra i Pawła, którego budowa rozpoczęła się przed XIV wiekiem, w ciągu kolejnych epok ulegał licznym rozbudowom. Kościół zdobią bardzo liczne epitafia renesansowe i barokowe wewnątrz i na ścianach zewnętrznych.

Zamek Piastowski został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku w miejsce grodu kasztelańskiego. Wspomniany wyżej pożar wywołany przez husytów w 1546 - 1548 doprowadził do przebudowy zamku w renesansową rezydencję pod zwierzchnictwem księcia legnickiego Fryderyka III. Po kolejnych pożarach w XVIII wieku zamek został w połowie rozebrany. Zniszczeniu nie uległo jedynie skrzydło północno - zachodnie. Liczne przebudowy i przeróbki kolejnych właścicieli sprawiły, że zamek zatracał swój renesansowy styl. Po II wojnie światowej zamek został prawie całkowicie zdewastowany i opuszczony, z inicjatywy społeczeństwa zaczęto prace mające na celu przywrócenie budowli do dawnej świetności. Obecnie w zamku mieści się muzeum regionalne.

Muzeum Regionalne w Chojnowie
pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów
tel. 076/ 818 88 353

Niewątpliwie ciekawym zabytkiem na terenie Chojnowa jest Baszta Tkacka zbudowana w 1400 roku w stylu gotyckim z czerwonej cegły na rzucie kwadratu, zwieńczona renesansową attyką. W wieku XVII na terenie Baszty otworzono więzienie, wtedy przestała ona spełniać funkcje obronne.

Miejscowości w okolicy
Legnica
Legnica
(22 km)
Bolesławiec
(27 km)
Projekt i wykonanie : Serwis Turystyczny Dolnego Śląska, wszelkie prawa zastrzeżone, info : info@dolnyslask.org
Hotele Chojnów, noclegi w Chojnowie